O nás...

Stavebná spoločnosť ROKO gips, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 13.1.1998 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne dňa 30.1.1998 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Našu hlavnú činnosť sústredíme na komplexnú realizáciu a rekonštrukciu priemyselných a občianskych stavieb vrátane polyfunkčných objektov, bytových domov, výrobných hál a chát. Podľa požiadaviek a predstáv zákazníka realizujeme úpravy interiérov aj exteriérov. Ďalej zabezpečujeme inžiniersku činnosť, ktorá pokrýva aktivity súvisiace s vybavením stavebného povolenia až po kolaudáciu stavby.

Vzhľadom na vývoj dopytu na stavebnom trhu v posledných rokoch spoločnosť ROKO gips, s.r.o. sústredí svoje stavebné aktivity na celom území SR.

Filozofia spoločnosti...

Vďaka dôsledne dodržiavanej vnútornej filozofii našej spoločnosti sme dnes schopní dynamicky reagovať na meniace sa externé a interné podmienky. Naším cieľom je byť progresívnym podnikom a preto je našou hlavnou stratégiou sústrediť pozornosť na dodržiavanie kvality, využívanie moderných technológií, kvalifikovanú pracovnú silu, orientáciu na zákazníka a dodávateľské vzťahy. Tento prístup nám napomáha uspieť v náročnom konkurenčnom prostredí. Dôkazom našej úspešnosti sú bohaté referencie našich spokojných zákazníkov.

Vízia

Víziou spoločnosti ROKO gips, s.r.o. je udržať si status úspešnej stavebnej spoločnosti a neustále zväčšovať svoj podiel na slovenskom stavebnom trhu.

Osvedčenia a Certifikáty

Sme držiteľom niekoľkých osvedčení:
ISO 9001: 2016
ISO 14001: 2016
ISO 45001: 2019

Environmentálne vyhlásenie môžete stiahnuť >>TU<<

Systém environmentálneho manažérstva Systém manažérstva plynulosti podnikania Antikorupčný manažérsky systém s QR kódom EMAS - osvedčenie o registráci Osvedčenie ISO 9001 14001 45001 Environmentálna politika ETISC licencia